Top Nhân Vật Máy chủ Bang hội Đã bình chọn

HN-TàiPhiệt

S600-Đế An Hà_Nội 83,875

_-ChíPhèo-_

S170-Mạch Thổ -HoàngGia- 51,706

VịtConMàuVàng

S619-Duyên Tình lương_Sơn 49,784
4

ChủTịch

S618-Đại Nghĩa Chiến-Thần 48,057
5

VT-BôngBông

S551-Ngọa Hổ Vô-Thiên 45,658
6

Kẹo-TiểuThư

S342-Cảnh Địa Hiệp-Khách 44,829
7

Bắc-Cái

S600-Đế An Phá 43,770
8

NệnEmĐi

S624-Giáo Nghĩa Anh-Em 39,049
9

Phươngaz

S600-Đế An Cà-Khịa 31,763
10

YêuMãi-KinhKha

S600-Đế An Hà_Nội 30,110
Trang:  1  2  3  4  5  > | >>